7 days Ang katapusan ni Black Lady sa ‘Kambal, Karibal’ Gmanetwork
Nagsanib-puwersa sina Crisan at Diego upang magapi ang kadilimang dala-dala ni Black Lady. ... more