4 months ‘Brigada Pagbasa’ inilunsad ng DepEd ‘Brigada Pagbasa’ inilunsad ng DepEd
Target ng DepEd na lahat ng bata ay marunong nang magbasa pagdating ng Grade 3. ... more