2 years Kara controls Mia’s body | Ep. 48 Gmanetwork
Balikan ang April 26 episode ng 'Kara Mia.' ... more