1 year [OPINYON] Homestretch Rappler
  Well-trodden to the point of exhaustion and relegation to cliché na ang katagang “nagmamadaling Lunes.” Nagmamadali naman talaga ang karamihan ng mga kabilang sa rat race ng buhay at kabuhayan sa nagmamadaling lungsod kapag nagmamadaling Lunes. Lalo ngayon habang isinusulat ko ito. Kinalunesan matapos ang mahaba-habang ... ... more