1 year Studio 7: Duet With Me! (Mechanics) Gmanetwork
May online audition para sa The Clash Season 2 at ang mapipili dito ay maaring kumanta sa Studio 7 through "Duet With Me." Upang makapasok agad sa preliminaries ng 'The Clash,' i-submit na ang inyong best singing audition videos. ... more