3 months The Gift: Ang bagong pag-asa | Teaser Gmanetwork
Sa kabila ng liwanag na dala niya, may nakaraan at hinaharap na susubok sa kanya. ... more