4 weeks The Last Empress: Empress Dowager goes all out | Episode 58 Gmanetwork
Aired (June 17, 2020): Para lang matuloy ang kanyang mga plano para sa Chungeum Island, isinakripisyo ng reyna ang lahat maging ang kapakanan ni Emperor Lee. Magtagumpay kaya siya rito? ... more