7 months Truck, backhoe sinilaban sa Albay Truck, backhoe sinilaban sa Albay
Nagtataka naman ang chairman ng barangay kung sino ang may kagagawan ng pagsunog. ... more