3 months TULA: ‘May Bagong Bayani ang Ating Panahon’ ni Rio Alma Rappler
MANILA, Philippines – Matapos ang World Poetry Day nitong Marso 21, nagsimulang mag-post sa Facebook ang Pambansang Alagad ng Sining na si Virgilio S. Almario ng mga tulang isinisulat niya sa panahon ng krisis sanhi ng pagkalat ng novel coronavirus.  Inilalathala ng Rappler nang  may pahintulot ng manunulat  ang ilan ... more